Kazakh nomad in Ili Alatau, Kazakhstan

Photo of Kazakh nomad woman in Ile-Alatau National Park, Kazakhstan Central Asia

Photo of Kazakh nomad woman in Ile-Alatau National Park, Kazakhstan – Central Asia.